För vem?

Vi med rösten, talet och språket som specialitet kan hjälpa:

 • den som ständigt blir hes eller tappar rösten

 • den som fått knutor eller andra förändringar på stämbanden

 • den som blir trött eller får ont i halsen av att tala på jobbet

 • den som har svårt med svenskt uttal eller med svenska språket

 • den som är artist och vill utveckla eller underhålla sin röst- och talteknik

 • den som inte trivs med att tala inför en grupp

 • den som vill förbättra sin presentationsteknik

 • den som talar fort och otydligt och ständigt blir missförstådd

 • den som tycker sig ha en liten och tunn röst och gärna vill låta bättre

 • den som lever med någon som har en hörselnedsättning

 • den som stammar och inte vågar säga det han tänker

 • den som på grund av neurologisk skada eller sjukdom har svårt att tala

 • den som har ett barn med tal- och/eller språksvårigheter

 • den som lider av läs- och skrivsvårigheter