Hur går det till?

Om du ofta får värk eller känner en klumpkänsla i halsregionen utan att det direkt hänger ihop med en förkylning, så kan det bero på att du använder rösten fel. Har du dessutom ett röst- och talkrävande yrke, är det ännu viktigare att rösten fungerar bra. Du kan få hjälp av en logoped.I Stockholm finns flera privatpraktiserande logopeder (titta i Gula Sidorna eller i Läkarförteckningen, som du kan få gratis på apotek). På våra stora sjukhus finns också logopedmottagningar. På några finns både foniatrar och logopeder. Foniatern är en läkare som är specialist på problem som har med rösten och talet att göra.
Alla läkare kan skriva en remiss till logoped, dvs även husläkare, företagsläkare, skolläkare och vårdcentralsläkare.
Oftast inleds logopedbehandlingen med en stämbandskontroll som görs av en foniater eller ibland en öron-näsa-halsläkare.
Det betyder inte att du måste ha något fysiskt fel för att kunna få remiss till logoped. Många som arbetar i ett röstkrävande yrke har stora problem med rösten utan att det syns på stämbanden.Det vanligaste problemet som kan uppstå är ”fonasteni”, som betyder ”rösttrötthet”. Då kan man känna sig trött och kraftlös i rösten, få ont av att tala mycket trots att stämbanden ser normala ut. Då är det angeläget med snar logopedbehandling för att man ska kunna fortsätta sitt arbete.
Att arbeta med rösten är roligt och stimulerande – man får tillfälle att utveckla sin muntliga förmåga och lär sig att behärska sitt instrument.
Man kan även söka logoped utan läkarremiss om man vill utveckla sin egen röst och sitt tal.

  • Vid kraftig heshet är det bäst att stanna hemma, särskilt om du har ett röstkrävande arbete.
  • Viska inte! Det anstränger stämbanden.
  • Harkla inte – hosta hellre med en rejäl magstöt.
  • Tala i vanlig samtalston även om rösten känns instabil. Tänk på att hellre tala i ett mörkt än i ett ljust taltonläge. Överrösta inte buller.
  • Undvik rök eftersom det irriterar slemhinnorna.
  • Halstabletter kan lindra, men de botar inte. Ät inte i onödan, eftersom tabletterna ger ökad slembildning och därmed ökat behov att harkla.
  • Drick mycket vatten, ej iskallt. Det minskar slembildning.
  • Gå till doktorn om hesheten kvarstår mer än 2 veckor.