Vad gör vi?

LOGOPEDEN

Bedömer röst-, tal- och språkfunktionen.
Behandlar röst-, tal-, och språkstörningar hos såväl barn som vuxna. Målet är alltid detsamma: att få en förbättrad förmåga till kommunikation med andra. Behandlingen kan ske individuellt eller i grupp.
Informerar och utbildar andra inom området, t ex anställda på stora och små företag och vårdpersonal och studerande på olika utbildningar inom vårdsektorn.
Producerar och ger ut behandlingsmaterial och läromedel.
Tränar och utvecklar
- röst- och talförmågan på yrkesutbildningar där stora krav ställs på rösten, t ex lärarutbildningar, scenskolor och teatrar
- presentations- och framförandeteknik på företag för chefer och konsulter
- svenskt uttal för personer med annat modersmål än svenska.