Svenskt uttal

Individuell undervisning i svenskt uttal
Ett av de viktigaste medlen för mänsklig kommunikation är ett tal som är lätt att förstå och en röst som är behaglig att lyssna till. Språkundervisning för vuxna fokuserar ofta på ordförråd och grammatik, men de flesta vuxna kan med kompetent hjälp få ett lättbegripligt tal.

Ett svårförståeligt uttal, som förorsakar missförstånd leder ofta till stress både för den som har brister i uttalet och för omgivningen. Den som har ett dåligt svenskt uttal framstår ibland som mindre kompetent än han/hon är och riskerar negativ särbehandling. Telefonen är ett viktigt verktyg inom många branscher. Telefonsamtal ställer högre krav på ett gott svenskt uttal. Man kan lägga både ekonomiska och kulturella aspekter på att tillägna sig ett gott svenskt uttal.

Målet med uttalsundervisning

 • Att öka deltagarens medvetenhet om sitt uttal på svenska
 • Möjlighet att träna
 • Redskap för att förbättra uttalet i spontantalet

Hur går det till

 • Uttalsanalys
 • Övningar enligt upplagt schema och material
 • Hemträningsmaterial
 • Teori om språkets användning/kulturkompetens, den muntliga kommunikationens betydelse, svensk fonetik och svenskt uttal i kontrastiv belysning (vokallängd, konsonantkombinationer, betoningsmönster och satsmelodi).

Material

 • Återkommande audioinspelningar
 • Behovsanpassade texter utifrån materialet geHör påTal
 • Boken ”På tal om uttal”

Utvärdering

 • Självskattning före och efter kursen
 • Uttalsindex före och efter kursen
 • Audioinspelningar före och efter kursen