• Tydliga bilder för mun- och ansiktsmotorisk träning

    Utformningen av materialet har skett med tanke på personer som har svårt att

    visuellt avkoda bilder (tex till följd av stroke).

    Utformningen av materialet har skett med tanke på personer som har svårt att  visuellt avkoda bilder (tex till följd av stroke)

    Läs mer om hur du beställer under ”Beställ