• Redskap för rösten

    Redskap för rösten är ett material för dig som utvecklar din kontroll över din röst. Redskap för rösten består av 22 övningar beskrivna i text och bild, 1 sida för skattning av din röst och 1 sida för att du ska kunna följa din träning. Du får också bilder som förklarar röstproduktionens anatomiska aspekter.

    Materialet är tänkt att användas tillsammans med en pedagog (logoped, logonom eller sångpedagog tex).

    Du som pedagog kan själv styra i vilken ordning patienten/eleven får sina övningar och anpassa efter de behov som finns. Tillsammans kan ni följa upp hur träningen fungerar.

    Redskap för rösten Redskap för rösten

     Läs mer om hur du beställer under ”Beställ