• Sagan om gumman och gubben i munnen

    Materialet är en 4-sidig A5 folder. Illustrationerna i svart/vitt är till för att

    barnet som jobbar med materialet själv ska kunna färglägga.

    Nedan som demo, framsida och baksida.

    Sagan om gubben och gumman i munnen

    Läs mer om hur du beställer under ”Beställ