Logéum

Logéum är latin med grekiskt ursprung. Det betyder tal och plats, dvs.den del av scenen, varifrån skådespelaren talade.

Slide 1